Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Wanneer je trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat je hebt op het moment van het huwelijk gemeenschappelijk wordt, je hebt dus zowel de goederen als de schulden van je partner.

Uitzonderingen

Sinds 2012 zijn er een aantal zaken die niet meer onder het gemeenschap van goederen:

– Erfenissen, deze vallen buiten gemeenschap van goederen wanneer de overledene dat uitdrukkelijk in het testament heeft bepaald. Wanneer er geen testament aanwezig is, valt de erfenis automatisch binnen het gemeenschap van goederen.

– Een aantal pensioenrechten vallen buiten de gemeenschap van goederen.

– Een aantal zaken (goederen, vorderingen en schulden) kunnen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Dit is het geval wanneer deze zaken verbonden zijn aan één van de echtgenoten en vooraf besproken is dat deze niet onder gemeenschap van goederen vallen. In dat geval moeten er hiervoor huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Of je wilt trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden is aan jullie zelf. Ik raad jullie wel aan om hier van te voren goed over na te denken aangezien deze keuze veel impact heeft.

Binnenkort zal er waarschijnlijk een nieuwe wet in werking treden die deze vorm van trouwen zal veranderen. Meer informatie hierover vind je in deze blog.