Algemene wet- & regelgeving

Algemene wet- en regelgeving

Wanneer je aan al de volgende eisen voldoet kun je een voorgenomen huwelijk aanmelden.

– Je kunt trouwen wanneer je ouder bent dan 18;

– Je mag niet al getrouwd zijn of een andere geregistreerd partnerschap hebben;

– Je mag niet trouwen met je eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante;

– Je mag niet gedwongen worden om te trouwen;

– Sta je onder curatele? Dan heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Voorgenomen huwelijk

Wat is nu precies een voorgenomen huwelijk?

Een voorgenomen huwelijk was voorheen bekend als ondertrouw. Wanneer je besluit om te gaan trouwen, moet dit eerst officieel gemeld worden bij de gemeente waar je gaat trouwen. Dit wordt de melding van het voorgenomen huwelijk genoemd. Ondertrouw is vanaf 1 september 2015 vervallen.

Wat is de melding van een voorgenomen huwelijk?

Een melding van voorgenomen huwelijk is een officiële verklaring van jou en je partner waarmee jullie aangeven met elkaar te willen trouwen. Je legt een verklaring af van je huidige burgerlijke staat. Verder verklaar je om te voldoen aan de plichten verbonden aan het huwelijk. Bezit je niet over de Nederlandse nationaliteit of heb je een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan verklaar je dat je niet in het huwelijk treedt om toelating tot Nederland te verkrijgen. Ook geef je bij de melding aan wie u getuigen zijn.

Waar kan ik een melding van het voorgenomen huwelijk doen?

Je doet de melding van het voorgenomen huwelijk bij de gemeente waarin jullie willen trouwen. Dit doe je maximaal één jaar en minimaal 14 dagen voor de huwelijksdatum. Wonen jullie beide in Nederland en heeft in ieder geval één van jullie de Nederlandse nationaliteit? Dan doe je de melding voorgenomen huwelijk in Den Haag.

Hoe kan ik de melding voorgenomen huwelijk doen?

De manier waarop je een voorgenomen huwelijk doet verschilt per gemeente. Waar je het in jouw gemeente door moet geven vind je hier.

Wat heb je nodig om een melding voorgenomen huwelijk te doen?

Met invoering van het voorgenomen huwelijk is de werkwijze vereenvoudigd. Dit betekent dat je in veel gevallen alleen een identiteitsbewijs nodig hebt voor het doen van de melding. Daarnaast heb je ook een kopie nodig van het identiteitsbewijs van minimaal twee en maximaal vier getuigen. Alle getuigen moeten meerderjarig zijn.

Soms zijn er extra documenten nodig. Dit is van belang voor personen die niet de Nederlandse identiteit hebben; de personen die in het buitenland wonen of gewoond hebben; of personen die in het buitenland geboren zijn. Informeer bij de gemeente welke extra documenten er nodig zijn.

Trouwen in gemeenschap van goederen

Wanneer je trouwt zonder vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat je hebt op het moment van het huwelijk gemeenschappelijk wordt, je hebt dus zowel de goederen als de schulden van je partner.

Uitzonderingen

Sinds 2012 zijn er een aantal zaken die niet meer onder het gemeenschap van goederen:

– Erfenissen, deze vallen buiten gemeenschap van goederen wanneer de overledene dat uitdrukkelijk in het testament heeft bepaald. Wanneer er geen testament aanwezig is, valt de erfenis automatisch binnen het gemeenschap van goederen.

– Een aantal pensioenrechten vallen buiten de gemeenschap van goederen.

– Een aantal zaken (goederen, vorderingen en schulden) kunnen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Dit is het geval wanneer deze zaken verbonden zijn aan één van de echtgenoten en vooraf besproken is dat deze niet onder gemeenschap van goederen vallen. In dat geval moeten er hiervoor huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Of je wilt trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden is aan jullie zelf. Ik raad jullie wel aan om hierover van tevoren goed over na te denken aangezien deze keuze veel impact heeft.

Meer informatie over het trouwen van gemeenschap in goederen vindt je op de website huwelijksevoorwaarden-nl.nl

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Wanneer je gaat trouwen en je voor het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden opstelt, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat je hebt en alles wat je nog gaat krijgen van jullie allebei is, meer over gemeenschap van goederen lees je hier.

Huwelijkse voorwaarden maak je meestal voordat je gaat trouwen. Dit is juridisch het makkelijkste omdat alle bezittingen en schulden dan nog van ieder apart zijn. In de volgende situaties is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen:

– Grote financiële ongelijkheid tussen partners

– Wens van echtgenoten om onafhankelijk te blijven

– Zakelijke risico’s van (één van) de echtgenoten

– Bescherming van het familievermogen, denk hierbij aan erfenissen en schenkingen

– Bescherming rechten van kinderen uit een eerder huwelijk

– Schulden van één van de aanstaande echtgenoten

 

Wat kan ik wel en niet regelen doormiddel van huwelijkse voorwaarden?

Bij huwelijkse voorwaarden wordt er gesproken over bezittingen en schulden, ook wel geld en spullen om het makkelijk te maken. Alle andere zaken vallen niet onder de huwelijkse voorwaarden. De voorwaarden kunnen achteraf altijd aangepast worden, dit doe je bij de notaris.

Waar stel je huwelijkse voorwaarden op?

Wanneer je van plan bent om huwelijkse voorwaarden op te stellen maak je een afspraak bij de notaris. Het is van belang dat je het gesprek met de notaris goed voorbereid. Stel voordat je naar de notaris gaat gezamenlijk afspraken op waar je het samen over eens bent, ieder stelt dus niet zelf zijn eigen voorwaarden op. Wanneer de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, zorgt de notaris ervoor dat deze bij de rechtbank terecht komen. Wat belangrijk is om te vermelden is dat het opstellen van de voorwaarden niet wordt overgelaten aan anderen. De kosten verschillen per notaris maar liggen gemiddeld rond de €500,00. Daarnaast moeten de voorwaarden ingediend worden bij het huwelijksgoederenregister, dit kost €171,00.

Wil je meer informatie over huwelijkse voorwaarden? Neem dan een kijkje op deze site. Daar klik je op ‘Doe de test: zo zijn we niet getrouwd’. Zo kom je er achter welke vorm het best bij jullie past.

 

Het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Kunnen we ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk?

Ja, dit is mogelijk! Het omzetten doen jullie bij de gemeente. Voordat je dit doet vraag je bij je gemeente aan wat de precieze procedure hiervoor is. Zo kun je ervoor kiezen om dit stilzwijgend en zonder poespas over te laten zetten. Ook kun je er een feest van maken, een bruiloft organiseren, inclusief een ceremonie waarbij een ambtenaar jullie geregistreerde partnerschap omzet tot in huwelijk. De kosten voor het omzetten verschillen per gemeente.

Vaak wordt geadviseerd om het partnerschap ceremonieel om te zetten in een huwelijk, simpelweg omdat de kosten hiervoor lager liggen omdat alleen de omzetting betaalt hoeft te worden. Mocht je er toch voor willen kiezen om dit officieel te doen houdt dan rekening met kosten voor het omzetten van het partnerschap en het benoemen van het benoemen van de trouwambtenaar.