Gemeente: Zeist
Email: Zeist@zeist.nl
Telefoonnummer: 14 030
Website: www.zeist.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Ma t/m vr: 09.00 – 17.00 uur: €520,95

Zaterdag: €613,50

Kosten benoemen trouwambtenaar: €125,30
Hoe te benoemen trouwambtenaar: –       Beëdiging bij de rechtbank

–       Benoemingsbesluit

–       Kopie geldig legitimatiebewijs

–       Schriftelijk verzoek van desbetreffende ambtenaar

Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie?  Ja, hiervoor moet minimaal 3 maanden van te voren contact over worden opgenomen met de gemeente. Verder moet de gemeente de locatie eerst goedkeuren, moet de locatie in de gemeente Zeist zijn en moet de eigenaar van de locatie akkoord zijn.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja,

Ma t/m vr: na 17.00 uur: €651,15

Zaterdag: na 17.00 uur: €613,50

Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Voorgenomen huwelijk melden bij gemeente. Dit kan schriftelijk, per mail of persoonlijk bij het gemeentehuis.
Bijzonderheden: