Gemeente: Utrechtse heuvelrug
Email: griffie@heuvelrug.nl
Telefoonnummer: 0343 56 56 00
Website: www.heuvelrug.nl
Contactpersoon:
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur: € 448,70

Zaterdag van 10.00 tot en met 16.00 uur: € 641,20

Kosten benoemen trouwambtenaar: €85,70
Hoe te benoemen trouwambtenaar:  Invullen en opsturen van het aanvraagformulier.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Verzoek plaatsen bij de gemeente.

·

·         – De locatie ligt binnen de grenzen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

·         – De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden

·         – De locatie dient (tijdens de huwelijksvoltrekking) openbaar te zijn. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid

·         – De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, brandveiligheid en goede zeden

– Er dient in de onmiddellijke nabijheid een toiletgelegenheid aanwezig te zijn

·         – De locatie is een gebouw of een (omheinde) tuin behorend bij dat gebouw

·         – In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en om deze reden wordt het niet toegestaan om op één en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één ceremonie waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap

·         – Bij een locatie zonder gebruiksvergunning (bijvoorbeeld een woonhuis) mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Indien de locatie wel een vergunning heeft, geldt het maximum zoals in de gebruiksvergunning vermeldt

·         – De kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen zijn voor rekening van het bruidspaar. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht

·         – De rechthebbende van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven

 

Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, hiervoor moet het dubbele tarief betaalt worden.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Via dit aanvraagformulier kunt u zich aanmelden bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug : aanvraagformulier
Bijzonderheden:  In de gemeente Utrechtse Heuvelrug kun je in het bos bijvoorbeeld trouwen op Landgoed Zuylenstein, maar ook in bos Zuylenstein. Het is een flexibele gemeente die graag meedenkt met het bruidspaar en de ervaring van Uw Ceremoniespreker.