Gemeente: Uitgeest
Email: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Telefoonnummer: 14 0251
Website: www.uitgeest.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: €168,95
Kosten benoemen trouwambtenaar: €24,25
Hoe te benoemen trouwambtenaar:  Indien u een eigen trouwambtenaar meeneemt, die al bij een andere gemeente trouwambtenaar is, dan hebben wij van u een brief nodig waarin u verzoekt om een eigen ambtenaar mee te nemen. Bij deze brief moet ook meegestuurd worden de beëdiging van de rechtbank van deze persoon, alsmede de benoeming van B&W van de gemeente waar hij of zij trouwambtenaar is.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, hiervoor moet er een aanvraag gedaan worden bij de gemeente.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, zie overzicht kosten huwelijk eigen locatie.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken voorgenomen huwelijk.

 

Bijzonderheden:  –
Contactpersoon:  –