Gemeente: Putten
Email: info@putten.nl
Telefoonnummer: (0341) 359 611
Website: http://www.putten.nl/
Kosten huwelijk op eigen locatie: Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur zijn de kosten € 308,00.

Op maandag van 10:00 uur tot 17:00 uur zijn de kosten € 308,00.

Op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur zijn de kosten € 616,00.

Avondceremonie: €616,00

Voor het trouwen op locatie zijn de extra kosten € 77,50

Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen kosten
Hoe te benoemen trouwambtenaar: De gemeente heeft een verzoek van jullie nodig en een aantal formulieren waaruit ze kunnen opmaken dat de ambtenaar in dienst is van een gemeente en beëdigd bij een rechtbank.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, hiervoor komen wel extra kosten bij kijken, namelijk €290,00 voor de toetsing van de locatie.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, Daarom moeten jullie ook een officieel verzoek indienen met een motivatie, de datum en het tijdstip. Dit kunt u zenden aan:

Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten en sturen naar ikorten@putten.nl

Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Jullie kunnen, als je kiest voor een ander tijdstip in de gemeente putten, niet digitaal een melding maken van jullie voorgenomen huwelijk omdat het eventuele tijdstip  niet beschikbaar is op onze site. Dit zal dus telefonisch gereserveerd moeten worden.
Bijzonderheden:
Contactpersoon: