Gemeente: Oudewater
Email: stadskantoor@oudewater.nl
Telefoonnummer: 14 0348
Website: www.oudewater.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Leges voor een huwelijk van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 325,00

Leges voor een huwelijk op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 620,00

Buiten deze uren geldt een tarief van € 820,00

Kosten benoemen trouwambtenaar: €100,00
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders met daarbij

-gegevens van deze trouwambtenaar,

-kopie legitimatiebwijs van de trouwambtenaar

-proces-verbaal beëdiging Rechtbank (indien van toepassing)

-benoeming gemeente (indien van toepassing.

-Deze aanvraag dient 4 maanden vóór het huwelijk bij ons binnen te zijn.

Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, hiervoor moet schriftelijk een aanvraag gedaan worden, dit moet minimaal 4 maanden voor het huwelijk.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, zie overzicht kosten huwelijk op eigen locatie
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Voor het bespreken van een datum voor uw huwelijk verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen (0348-428584).

Na een definitieve afspraak ontvangt u een bevestiging en de noodzakelijke meldingsformulieren. Deze meldingsformulieren moeten uiterlijk 4 weken voor het huwelijk aan ons geretourneerd worden.

Indien één van u twee niet de Nederlandse nationaliteit heeft kunnen afwijkende regels van toepassing zijn.

Bijzonderheden: –