Gemeente: Neder-Betuwe
Email: info@nederbetuwe.nl
Telefoonnummer: (0488) 44 28 96
Website: https://www.nederbetuwe.nl/
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur: € 558,33

Feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur: € 1.052,87

Kosten benoemen trouwambtenaar: €238,58
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Verzoek indienen bij de gemeente, dit kan via het aanvraagformulier.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Nee, wel zijn er diverse vaste buitenlocaties beschikbaar.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, zie overzicht kosten huwelijk op eigen locatie.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken van het voorgenomen huwelijk.
Bijzonderheden: