Gemeente: Lopik
Email: gemeente@lopik.nl
Telefoonnummer: 0348 55 99 55
Website: www.lopik.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: €765,00
Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen kosten aan verbonden
Hoe te benoemen trouwambtenaar:  Inleveren van een schriftelijk verzoek om het huwelijk op dag en tijdstip te mogen voltrekken, kopie legitimatiebewijs, uittreksel BRP, benoemingsbesluit.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, hiervoor moet een schriftelijk verzoek voor worden ingediend. Deze is gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 50, 3410 CB te Lopik.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, dit is mogelijk, zie overzicht kosten huwelijk op eigen locatie.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken voorgenomen huwelijk bij de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederlands en is in ieder geval één van u Nederlander. Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
Bijzonderheden: