Gemeente: Kerkrade
Email: gemeentehuis@kerkrade.nl
Telefoonnummer: 14 045
Website: www.kerkrade.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Het is niet mogelijk een eigen locatie aan te wijzen
Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen extra kosten
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Zowel de trouwambtenaar als het bruidspaar moet een schriftelijk verzoek indienen om gebruik te maken van een externe trouwambtenaar.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Nee, alleen op de al vastgestelde buitenlocaties van de gemeente.

 

Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Nee, laatste mogelijkheid is om maandag t/m vrijdag om 15.45 uur.

 

Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.

 

Bijzonderheden: