Gemeente: Horst aan de Maas
Email: gemeente@horstaandemaas.nl
Telefoonnummer: (077) 477 97 77.
Website: www.horstaandemaas.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Op werkdagen € 540 en op ADV-dagen of zaterdagen € 756.
Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen extra kosten aan verbonden.
Hoe te benoemen trouwambtenaar:
Als bewijs moet betrokkene het volgende overleggen:
·         De eed, afgelegd ten overstaan van een rechtbank;
·         Het besluit van het bevoegde gemeente orgaan van de gemeente van benoeming tot benoeming als ambtenaar van de burgerlijke stand;
·         Een bewijs dat betrokkene nog steeds werkzaam is als (b)abs in de gemeente
·         Kopie van het legitimatiebewijs.
Daarnaast moet het bruidspaar aangeven, dat zij deze aanvraag ook willen.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Nee laatste mogelijkheid is om 16.00 uur.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken voorgenomen huwelijk.
Bijzonderheden: