Gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht
Email: gemeente@h-i-ambacht.nl
Telefoonnummer: 00 31 78 639 89 89
Website: www.h-i-ambacht.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Trouwen maandag t/m vrijdag: € 385,-

Trouwen zaterdag. Vrije tijdsindeling tot 15.30 uur: € 854,-

Toeslag trouwen op zelf gekozen trouwlocatie: € 468,-

 

Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen kosten aan verbonden.
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Voor deze benoeming is een schriftelijk verzoek van het bruidspaar nodig. Bij het verzoek moet een kopie worden meegestuurd van het benoemingsbesluit, het
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Voor meer informatie en een aanvraagformulier gaat u naar de gemeente. Wij toetsen de door u gekozen plaats op veiligheid, goede smaak en goede zeden.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, dit is mogelijk in overleg met de gemeente tot uiterlijk 19.00 uur.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken voorgenomen huwelijk.
Bijzonderheden: