Gemeente: Hellendoorn
Email: gemeentebestuur@hellendoorn.nl
Telefoonnummer: 0548-630 000
Website: https://www.hellendoorn.nl/
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag – Vrijdag 09.00 t/m 17.00 uur € 238,00

Zaterdag en Zondag 09.00 t/m 13.00 uur € 566,00

Alle andere tijden op maandag t/m vrijdag voor externe locaties € 566,00

Alle andere tijden op zaterdag en zondag voor externe locaties € 984,00

Kosten benoemen trouwambtenaar: Benoeming buitengewone ambtenaar burgerlijke stand voor één dag € 52,00
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Het benoemingsbesluit door  Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar betrokkene BABS is.

Het beëdigingsbesluit van de rechtbank waar de gemeente onder valt, (waar BABS is benoemd).

Een kopie van pas/Identiteitskaart van BABS.

Dit moet samen met de overige papieren (die het bruidspaar krijgt bij het vastleggen van een huwelijk) worden ingeleverd aan de balie uiterlijk twee weken voor het huwelijk, het liefst ongeveer vier weken voor het huwelijk.

Dit kan ‘s-ochtends tussen 09.00 uur en 12.00 uur zonder afspraak of ‘s-middags via een afspraak die minimaal één dag van tevoren moet worden vastgelegd (telefonisch of via site).

Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? De externe locatie moet voor het moment van het huwelijk worden aangewezen als trouwlocatie. Dit doe je door als bruidspaar een formulier (staat op site, of wordt bij telefonische reservering opgestuurd met overige formulieren)  in te vullen en te ondertekenen. De beheerder van de locatie/ hoofdbewoner van de locatie moet het formulier ook ondertekenen.

Formulier

Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, zie overzicht kosten huwelijk op eigen locatie.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken van een voorgenomen huwelijk.

Het huwelijk moet worden vastgelegd in de huwelijks agenda van de afdeling burgerzaken van de gemeente Hellendoorn. Hiervoor kunt u bellen, tijdens openingsuren met 0548-630216.

 

Bijzonderheden: