Gemeente: Heerhugowaard
Email: post@heerhugowaard.nl 
Telefoonnummer: 14 072
Website: www.heerhugowaard.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: maandag t/m vrijdag: € 566,05

zaterdag en zondag: € 889,40

Kosten benoemen trouwambtenaar: Geen kosten aan verbonden
Hoe te benoemen trouwambtenaar: U (het bruidspaar) moet bij het hoofd van de afdeling Burgerzaken, de heer F. van der Meulen, een verzoek indienen voor een externe babs. Bij dit verzoek moet het benoemingsbesluit van de gemeente (-n) waar de babs benoemd is, het audiëntieblad van de rechtbank en een kopie paspoort/id-kaart van de babs.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, U heeft het over een eigen locatie. Mocht u hier de vrije locatie mee bedoelen, dan dient u hiervoor ook een aanvraag te doen, uiterlijk 3 maanden voor de trouwdatum. Als u wilt kan ik u een map met de benodigde papieren toesturen.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Alleen in het gemeentehuis.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Jij en je partner doen samen aangifte van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hiervoor maken jullie een afspraak om langs te komen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand zodat de tijd kan worden genomen om de details van de dag door te spreken en de formulieren in te vullen.
Bijzonderheden:
Contactpersoon: –