Gemeente: Heemstede
Email: gemeente@heemstede.nl
Telefoonnummer: 14 023
Website: www.heemstede.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m donderdag van 11.00 tot en met 16.00 uur € 382,50

Vrijdag van 09.00 tot en met 12.00 uur € 382,50

Vrijdag van 13.00 tot en met 16.00 uur € 430,00

Zaterdag van 10.00 tot en met 12.00 uur € 935,00

Zaterdag van 13.00 tot en met 16.00 uur € 1071,00

Extra leges trouwen op locatie € 85,95

Kosten benoemen trouwambtenaar: € 91,00
Hoe te benoemen trouwambtenaar: De externe trouwambtenaar vult het formulier in van benoeming ambtenaar voor één dag in Heemstede

De externe trouwambtenaar stuurt het formulier samen met een kopie van de beëdigingsakte aan de gemeente Heemstede.

Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, buiten kantoortijd en op zondag en een daarmee gelijkgestelde feestdag op een andere locatie dan het raadhuis € 1.139,00
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Melding maken van een voorgenomen huwelijk, dit kan persoonlijk aan de balie, maar je kunt ook online het meldingsformulier downloaden en deze naar de gemeente opsturen.

Het afleggen van de verklaring is pas mogelijk als u bij de huwelijksgemeente een datum en tijd voor de voltrekking van het huwelijk gereserveerd heeft. Als u beiden niet in Nederland woont, moet u de verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Bijzonderheden: