Gemeente: Harderwijk
Email: info@harderwijk.nl
Telefoonnummer: (0341) 411 911
Website: www.harderwijk.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Neem contact met de gemeente op via op via 0341 411 911 voor de mogelijkheden, tijden en kosten

Toewijzing locatie: €250,00

Kosten benoemen trouwambtenaar: € 100,-
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Via het  formulier verzoek eenmalige benoeming  kunt u ons verzoeken iemand eenmalig aan te wijzen als onbezoldigd “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand”. De extra kosten voor deze benoeming zijn € 100,00.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Het is ook mogelijk om op een locatie naar keuze  binnen de gemeente Harderwijk te trouwen, informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden. Via het formulier verzoek trouwlocatie naar keuze kunt u ons verzoeken een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. De extra kosten voor de toewijzing van een locatie naar keuze zijn € 250,00.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Contact opnemen met de gemeente om de mogelijkheden door te nemen. Dit kan pas wanneer de locatie en datum bekend zijn!
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Neem contact met de gemeente op voor het maken van een afspraak voor jullie huwelijksvoltrekking. Daarna kunt je jouw voorgenomen huwelijk melden (voorheen: ‘in ondertrouw gaan’). Het melden van uw voorgenomen huwelijk kan in persoon of schriftelijk. Als u ervoor kiest om dit in persoon te doen, moet u hiervoor een afspraak maken.
Bijzonderheden: