Gemeente: Eemsmond
Email: algemeen@eemsmond.nl
Telefoonnummer: 14 0595
Website: www.eemsmond.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m donderdag

Tussen 08:30 en 12:00 uur € 262,25

Tussen 12:00 en 16:00 uur € 287,40

Na 17:00 uur € 305,95

 

Vrijdag

Tussen 08:30 en 16:00 uur € 324,50

Na 17:00 € 971,40

 

Zaterdag

Tussen 08:30 en 16:00 uur € 971,40

Kosten benoemen trouwambtenaar: Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Hoe te benoemen trouwambtenaar: U dient het verzoek schriftelijk in bij de gemeente via deze link:

Aanvraagformulier trouwambtenaar

 

Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, doe hiervoor schriftelijk een aanvraag bij de gemeente via deze link:

Aanvraagformulier trouwlocatie

 

Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Dit kan alleen wanneer u een verzoek indient bij de gemeente.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: