Gemeente: Dantumadiel
Email: info@ddfk.nl
Telefoonnummer: 0519 298 888
Website: www.dantumadeel.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m vrijdag

Tussen 09:00 en 16:00 uur € 171,95

 

Zaterdag

Tussen 09:00 en 15:00 uur € 735,20

Kosten benoemen trouwambtenaar: Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Uw dient het verzoek in te dienen bij de melding van het huwelijk bij de gemeente.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, in overleg met de gemeente.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Nee
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Niet op een zelf aangewezen locatie.
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: