Gemeente: Bergen op Zoom
Email: stadskantoor@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer: 14 0164
Website: www.bergenopzoom.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m zondag tussen 09.00 en 24.00 uur €605,00

Zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur €755,00

Kosten benoemen trouwambtenaar: € 56,50
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Om een trouwambtenaar te benoemen voor een dag moet bij de gemeente een schriftelijke aanvraag worden ingediend.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, hiervoor moet een schriftelijke of telefonische aanvraag bij de gemeente worden gedaan.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, in overleg met de gemeente alleen op externe locaties.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: