Gemeente: Baarn
Email: Gemeente@baarn.nl
Telefoonnummer: 035 54 81 611
Website: www.baarn.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Beoordeling: €471,55
Kosten benoemen trouwambtenaar: € 22,90
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Om een trouwambtenaar te benoemen voor een dag moet bij de gemeente een schriftelijke aanvraag worden ingediend.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, dit moet schriftelijk worden aangemeld bij de gemeente.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, er kan een avondceremonie plaatsvinden tot 23:00 uur.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Nee
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: