Gemeente: Achtkarspelen
Email: gemeente@achtkarspelen.nl
Telefoonnummer: 14 0511
Website: www.achtkarspelen.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Kosten huwelijk op eigen locatie: € 157,50 extra.

Maandag t/m vrijdag:

·         Op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 315,00

·         Dinsdag en woensdag van 09.15 t/m 11.15 uur € 157,50 (alleen op het gemeentekantoor)

Zaterdag

Van 09.00 t/m 17.00 uur € 630,00

Zondag/feestdagen

niet mogelijk om te trouwen

Kosten benoemen trouwambtenaar: € 72,80
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Zowel de trouwambtenaar als het bruidspaar moet een schriftelijk verzoek indienen om gebruik te maken van een externe trouwambtenaar.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, dit kan worden aangegeven bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, dit is alleen mogelijk bij uitzondering en in overleg met de gemeente.
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja.
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: