Gemeente: Aalburg
Email: gemeente@aalburg.nl
Telefoonnummer: 0416-698700
Website: www.aalburg.nl
Kosten huwelijk op eigen locatie: Maandag t/m vrijdag:

  • Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur € 329,65
  • Indien het huwelijk wordt gesloten op een niet structureel aangewezen locatie / nog niet benoemde trouwlocatie bedraagt het tarief € 382,15.
  • Indien het huwelijk wordt gesloten op een andere dag dan een werkdag, dan wel op werkdagen voor 09.00 uur of na 18.00 uur op een niet structureel aangewezen locatie / nog niet benoemde locatie bedraagt het tarief € 673,75.
Kosten benoemen trouwambtenaar: Er zijn geen extra kosten verbonden aan het benomen van een externe trouwambtenaar.
Hoe te benoemen trouwambtenaar: Zowel de trouwambtenaar als het bruidspaar moet een schriftelijk verzoek indienen om gebruik te maken van een externe trouwambtenaar.
Kun je in deze gemeente een eigen locatie (bijvoorbeeld je eigen achtertuin) laten benoemen als officiële trouwlocatie? Ja, dit kan worden aangegeven bij de gemeente afdeling Burgerzaken.
Is het mogelijk om in deze gemeente ook in de avond te trouwen. Zo, ja wat zijn hiervan de kosten? Ja, dit is mogelijk .
Is er een bode aanwezig die de aktes naar de trouwlocatie brengt? Ja.
Hoe kan een bruidspaar zich aanmelden: Het bruidspaar kan een schriftelijke melding doen bij de gemeente.
Bijzonderheden: